Rijopleiding op maat in de regio Nijmegen en Arnhem

Rijschool Quik

Verkeersschool Quik is al jaren een vertrouwd begrip voor kwaliteit in de regio Nijmegen en Arnhem. Onze trendy en opvallende rijschool is erg populair bij de jeugd en niet zonder reden. Verkeersschool Quik is een moderne kwaliteitsrijschool waar de cursist altijd centraal staat. Rijschool quik biedt goedkope rijlessen aan.

Bekijk hier de rijles prijzen >

Disclaimer

Rijschool Quik (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Rijschool Quik, verleent u hierbij toegang tot http://www.rijschoolquik.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Rijschool Quik behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Rijschool Quik spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rijschool Quik.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rijschool Quik nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rijschool Quik.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rijschool Quik, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.